KONSULTĀCIJAS                                                                               

JOGAS TERAPIJA

Terapeits- dziednieks strādā ar cilvēka enerğētisko lauku,to sakārtojot enerğikas plūsma atjaunojas un cilvēkam ir jauns potenciāls sākt dzīvot no jauna. Dziednieks palīdz un măca, kā dzīvot tālāk pašam. Enerğētiskā lauka kārtošana ir garīga higiēna, tā ir vēlama visiem un regulāri.
Dziednieks ir pieslēgts pie Dievišķās enerğijas plūsmas. Viņš ir starpnieks-instruments kurš savieno cilvēku ar Dievišķo enerğiju. Pašam dziedniekam sevi,kā instrumentu ir visu laiku jāuztur brīvu enerğijas plūsmai. Lai to sasniegtu dziednieks regulāri praktizē, strādā ar sevi.
Tās ir Dieva dotas spējas, kas piemīt visiem cilvēkiem, dažiem tās ir izteiktākas un vieglāk attīstāmas. Par iespējām lasi šeit.
.