Vingrošana ar kustību speciālistu

90 min.  -1 x 12 eur / abonements 4 reizes 40 eur / 6 reizēm abonements 54 / 8 reizēm abonements   64 eur

Krista Stade (pietekties personīgi pie pasniedzējas tālr.nr. 28653009)


Individuālā konsultācija

Pieteikties, mob. tālr. 28653009- Krista  Stade

ķermeņa stāvokļa novērtēšanu pie kustību terapeita (funkcionālais speciālists - fizioterapeits) 60 min. – 90 min., samaksa, 30 eur

Piedāvājumā paredzēta pacienta stājas un gaitas stereotipa novērtēšanu, muskuļu spēka, garuma un kombinētas darbības testēšana. Iespējamu esošo simptomu analīze. Tālāk tiek pielāgots terapijas plāns un konkrētu vingrojumu programma. Vingrojumi tiek pielāgoti izvirzītajiem terapijas mērķiem, klienta vajadzībām, vēlmēm un spējām. Klients tiek apmācīts vingrojumu izpildē un izglītots ikdienas erganomikas pielāgošanā.

Individuālā vingrošana

Pieteikties, mob. tālr. 28653009- Krista

(ieteicams pēc pirmreizējas konsultācijas):

40 min. – 20 eur

60 min.– 30 eur