DaivaJoga.lv

Uz tikšanos nodarbībās!

Datums: 16 Mar 2019
Laiks: 12:00 - 16:00

Sestdien, 16.martā, 12:00 – 16:00,
Daiva Joga studijā,
šamaņa Baltā Vēja ievadnodarbība
Seno garīgo zināšanu un prakšu kopums sevis aktīvai un straujai pilnveidošanai.
Ikviena nodarbība skar tādas tēmas kā:
Apzināta mijiedarbība ar neredzamo pasauli enerģiju līmenī
Pamatzināšanas kā būvēta pasaule un cilvēks
Apziņas transformācijas
Enerģētiskā pašdziedināšanās, harmonizēšanās.
Ikviena nodarbība tiek veidota kā sakrāls rituāls ar apzinātu pieslēgšanos neredzamajai pasaulei, noteiktu darbu tajā
un noslēgumu. Tiek dotas noteiktas zināšanas un veiktas atbilstošas garīgas prakses. Mūsdienās Rietumu pasaulē šis
kopums tiek saukts par šamanismu. Šo garīgo prakšu pamatā ir atziņas, ka pasaulē viss ir dzīvs, ka visam piemīt
apziņa un viss ir enerģētiski savstarpēji saistīts un atrodas nepārtrauktā savstarpējā mijiedarbībā. Var nosaukt
sekojošus pamatprincipus:
1. Viss ir dzīvs. Viss materiālais fiziskā formā rodas no viena un tā paša dzīvības pamata/avota.
2. Visam piemīt apziņa. Visa pasaule skatās uz mums un mūsos atspoguļojas visa pasaule.
3. Viss ir savstarpēji savienots. Viss ir savstarpējās attiecībās un savstarpēji reaģē uz jebkādām izmaiņām. Šeit
mācamies būt vidutājam šajās savstarpējās attiecībās un mijiedarbībā
4. Viss nepārtraukti mainās, ir kustībā. Matērija ir enerģiju/gara blīvā forma. Enerģija/gars ir matērijas smalkā jeb
cilvēkam neredzamā forma. Viss ir vibrāciju plūdums.
5. Viss reaģē uz koncentrētu nodomu. Motivācijas tīrība un atbilstošs nodoms ir visu sirsnīgā līdzjūtībā un pateicībā
veikto prakšu pamatā. Lai varētu palīdzēt citiem, šamanim vispirms ir visā pilnībā jāiepazīst sevi.
Atbilstoši senajam pareģojumam par mūsu laiku “Tie dievi, kuru atnākšanu mēs gaidām, esam mēs paši.”, šo
zināšanu un prakšu kopums palīdz sevī atklāt un ienest praktiskajā dzīvē to, ko mēs mūsdienās saucam par
Augstāko/Patieso ES ikvienā no mums.

Nodarbības vada Jānis Ieviņš, zināms arī ar šamaņa
vārdu Baltais Vējš. Viņa zināšanu un prakšu
mugurkaulu veido senās Andu laiku/augsto
svētnieku-šamaņu zināšanas, kuras ir apgūtas
Četru Vēju skolā. Par šo skolu ir teikts, ka tā ir
neošamanisma Hārvarda. Šīs prasmes ļauj dalīties
ar citiem ar sakrālajām tehnoloģijām kā
transformēt ķermeni, dziedināt dvēseli un kā
izmainīt savu dzīvi. Šis prakšu kopums sevī iekļauj
daudzu atsevišķu garīgu disciplīnu elementus,
piemēram, tādu kā Reiki, Kriya joga, iepriekšējo
dzīvju izpēte, astroloģija, numeroloģija utt. Var
teikt, ka šo šamanisko prakšu pasaules uztvere
nosaka, ka tās ir daudzu mūsdienu prakšu un arī
reliģisko priekšstatu pamats. Savukārt Jānis savu
meklējumu un izaugsmes ceļā ir pievērsies arī
dažādām citām praksēm un zināšanām, tajā
skaitām arī vēdiskajām un no latviešu/baltu
senčiem nākošajām. Jānis aktīvi dalās ar savām
zināšanām un prasmēm nu jau vairāk kā desmit
gadu gan nodarbībās un garīgas izaugsmes
nometnēs/darbnīcās, gan publiskos rituālos, gan
individuālos dziedināšanas seansos.
Dalības maksa eur 30, iepriekšēja pieteikšanās tel. 22069698 vai e-pasts baltvejs@hotmail.com
Uz tikšanos Baltais Vējš

  • "Daiva joga" studija atrodas Rīgā netālu no centra , A.Čaka ielā 104/3, telefons 27882681, vārtu kods 159A